top of page

Dornova metóda pre psy

(tohto času nevykonávame)

Dornova metóda je jemná manuálna technika, ktorá ošetruje pohybový aparát a reguluje zlé postavenie kostí a kĺbov v tele psa. Pohybom sa zapojí do činnosti aj svalový aparát (svaly za správeneho pohybu nevytvárajú ochranu, ale naopak aktívne spolupracujú). Jemným tlakom prstov a rúk sa vracia kĺb na správne miesto, čo pacientovi prináša veľkú úľavu. Hmat a cit terapeuta dokážu odhaliť problémy v ich počiatku, keď sa ešte neprejavujú zmenou pohybových vzorcov. Ich včasným odstránením možno predchádzať rozvoju chorôb oporného aparátu.

Najúčinnejšia je vždy prevencia. Ošetrenie oporného aparátu je u zdravého jedinca príjemné a pravidelná kontrola predchádza mechanickému poškodeniu a predčasnému opotrebovaniu chrupaviek a kĺbov. Problémy s pohybovým aparátom nemusia znamenať chorobu, môžu len signalizovať chybné postavenie kostí. Preto je nevyhnutné a dôležité pred každým ošetrením zhodnotiť zdravotný stav zvieraťa.

 

Sú stavy či choroby, kedy je prevedenie Dornovej metódy úplne vylúčené. Ide o choroby, ktoré zasiahnu celý organizmus alebo ak ide o vážne poškodenie kostí a kĺbov. Zviera, ktoré vykazuje bolestivosť alebo zmeny pohybu, je nutné najprv vyšetriť u veterinárneho lekára (klinické vyšetrenie sa vykonáva na mieste alebo u doporučených lekárov).

 

Dornova metóda nevytvára závislých pacientov. Ošetrenie zvieraťa 60-90 minút - nie je vhodné zviera viac zaťažovať. Po prvej terapii nasleduje kontrola (v závislosti od stavu) po cca. 14-21 dní. Ak sa podarí vrátiť kosti v kĺboch do správnej polohy a uvoľniť spojivové tkanivá, nastane úľava a ďalšie návštevy sú už preventívne. Frekvencia ošetrenia závisí na aktivite a zaťaženiu zvieraťa. Majiteľ je poučený o princípoch Dornovej metódy a na ňom tiež záleží, kedy sa rozhodne pre ďalšiu terapiu.

Ak je zdravotný stav a prejav zvieraťa v poriadku, odporúčame preventívne ošetrenie 1-2x ročne.

Kontraindikácie pre Dornovu metódu

Kedy sa Dornova metóda vykonávať nedá alebo len s výrazným obmedzením:

  • vysoká teplota a celková zmena základných životných funkcií

  • porušená koža, rany, vredy

  • nervové ochorenia v akútnom štádiu

  • akútne zápalové stavy, vírusové a bakteriálne ochorenie

  • stav bezprostredne po úraze, bez vyšetrenia veterinárom

  • choroby kostí

  • gravidita

Postup

 

Vždy spolupracujeme s veterinárnymi lekármi, ktorí sú k spolupráci naklonení, rozumejú princípu Dornovej metódy a neznevažujú ju. Tí zhotovia RTG snímky, prípadne ďalšie podrobné vyšetrenia. Podľa výsledku sa volí buď operácia, alebo sa nasadia príslušné lieky proti opuchu miechy a zápalu. Zviera má nariadený kľudový režim s výrazným obmedzením pohybu. Pokiaľ dôjde k útlaku miechy alebo miechových nervov vplyvom mechanických posunov kostí alebo poruchou platničky, ktorú stavce stlačia, navraciame pomocou Dornovej metódy stavec na svoje miesto, aby sme čo najskôr odstránili príčinu útlaku.

 

Fyzioterapia v tejto fáze nie je vhodná. Svalová činnosť podporuje prekrvenie svalu a dráždi okolie vyskočenej platničky. Navyše vplyvom liekov na uvoľnenie svalov dochádza k nedostatočnej svalovej ochrane stavcov a každý chybný pohyb môže znamenať ďalšie posuny či dráždenie. Fyzioterapia prichádza na rad až po ukončení kľudového režimu. Cielene vyvolaným pohybom je potreba uvoľniť svalové spazmy a obnoviť prácu svalov. Rovnako tak možno ošetrovať aj posuny v kĺboch ​​končatín, ktoré spôsobujú krívanie.

 

Kľudový režim je priamo úmerný zdravotnému stavu zvieraťa. Čím horší je zdravotný stav, tým dlhší je kľudový režim. U zdravého zvieraťa je vhodné dodržať 3 dni bez zvýšenej záťaže. U zvieraťa so zdravotnými problémami je potrebné dodržiavať režim s obmedzením, čo je kontrolovaný pohyb na vodítku alebo prísny kľudový režim v prípade vážneho zdravotného stavu, a to až do vymiznutia príznakov.

bottom of page