top of page
Laseroterapia

Laseroterapia

Fototerapia je založená na koncepte, že svetlo je možné využi​ť k terapeutickým účelom. Prvé modely umelého svetla v podobe laseru s nízkym výkonom boli používané už pred 30 rokmi, avšak stále sa na ne pozerá ako na novinku a mnoho ľudí má na ne stále skeptický názor. 
Lasery môžeme rozdeliť podla rôznych typov, pričom v rehabilitácii sa v poslednej dobe ujali tzv. cold lasery (LLLT) a terapeutické lasery (ktoré dodávajú viac energie, ako tie predošle zmienené).

Pre správne použitie laseru je potrebné pochopiť jeho základné funkcie a účinky. Laser je prístroj, ktorý uvoľňuje energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Laserový paprsok má na rozdiel od normálneho svetla špecifické vlastnosti - je monochromatický (žiarenie výlučne o jednej vlnovej dĺžke a jednej farby), koherentný (svetlo cestuje v jednej fáze a smeru) a kolimovaný (minimálna rozbiehavosť paprsku). V praxi monochromatické svetlo umožní absorpciu svetla špecifickými chromoformi a príjemcami fotónov a svetlo môže byť sústredené na určitú malú časť tela.

Pre penetráciu svetla do tkanív je určujúci nielen výkon prístroja, intenzita dopadajúceho žiarenia, ale aj vlnová dĺžka. Čím dlhšia je vlnová dĺžka, tým dochádza k prieniku hlbšie do tkanív a nižšiemu rozptylu.

Rozsah vlnových dĺžok 600 – 1 200 nm sa považuje za optimálny pre prienik do tkanív s nízkym rozptylom. My pracujeme s laserom, ktorého vlnová dĺžka je 650nm a 808nm, je to tzv. cold laser.

Udáva sa, že svetlo samo o sebe neprejde do významnej hĺbky. Reálny prienik je pravdepodobne 15 mm. Z terapeutického hľadiska je však podstatnejšia absorpcia energie ako to, ako hlboko do tkaniva svetlo prestupuje. Stanovenie hĺbky prieniku je totiž celkom problematické, pretože napr. relatívnu hĺbku prieniku ovplyvňuje viacero faktorov (optická citlivosť a vlastnosť tkaniva, výkon lasera, doba ožiarenia, vlnová dĺžka a ďalšie). Napríklad u psov s tmavou kožou je prienik do tkanív menší, ale to neznamená, že u nich laser nemá požadovaný účinok.

Je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a v priebehu aplikácie nosiť ochranné okuliare, teda nielen terapeut, popríp. aj majiteľ, ale aj oči pacienta by mali byť chránené (samozrejme ich máme k dispozícií).

 

Výhody laseru

Medzi indikácie a možné využitie lasera sa radí manažment bolesti (akútne, chronické), liečba opuchov (akútne, chronické), ošetrenie rán (postoperačné rany, otvorené rany), neurologické stavy (poranenie miechy a periférnych nervov), terapia zápalu, manažment osteoartritídy, poranenia svalov/väzov/šliach. Samozrejme možno terapeutický účinok lasera využiť aj v iných odvetviach medicíny ako napr. u popálenín, ekzémov, gingivitídy, paradentózy a ďalších.

  • úľava od bolesti

  • rýchlejšia rekonvalescencia

  • zvýšená produkcia kolagénu

  • zníženie opuchov a zápalov

  • stimulácia imunitného systému

  • zníženie tvorby jaziev

Kontraindikácie (kedy nie je možné laser aplikovať)

  • pacienti s epilepsiou a horúčkou

  • gravidita 

  • nádorové ochorenia

  • abnormálna fotosenzitivita​

Postup

Po úspešnom absolvovaní 1. konzultácií sa s majiteľom dohodneme o postupe, počtu a frekvencii terapií. 

Cena laseroterapie je stanovená na 12€ s DPH / 1 sedenie, ktoré trvá od 20 do 30 min. v závislosti od závažnosti a veľkosti plochy ošetrovaného miesta a je možné ju kombinovať s následnou fyzioterapiou, masážou. 

bottom of page